Project Hessdalen - Radarskjerm mellom 21 og 25. Januar 1984

Det er en tegning av radarskjermen dagene fra 21. og 25. Januar 1984. Det var under den første feltaksjonen. Tegningen viser flere radarekkko i de dagene. Punkt A ble sett som et lys som beveget seg mot nord over Finnsåhøgda. som beveger seg mot nord.

Neste radarskjerm
Tilbake til rapporten


Hessdalen, Radarskjerm (1) (stor utgave)
Copyright ©2000 Project Hessdalen. Webmaster : Erling Strand.
Alle kommentarer eller spørsmål om denne web skal sendes til Webmaster
Sist oppdatert 07 May 2002 15:48:37.