Project Hessdalen - Radarskjerm 3., 5. og 6. Februar 1984

Det er en tegning av radarskjermen fra fredag 3. Februar, søndag 5. Februar og mandag 6. Februar 1984. Det var under den første feltaksjonen. Tegningen viser et radarekko ("fenomen") som beveger seg mot syd, i Midtre Gauldal, den 6.Februar klokken 14:13. De andre viser radarekko som beveger seg rundt og blir borte. Enkelte har kort varighet. Ingen av disse ble sett med øynene, - kun på radarskjermen.

Forrige radarskjerm
Tilbake til rapporten


Hessdalen, Radarskjerm (5 og 6) (stor utgave)
Copyright ©2000 Project Hessdalen. Webmaster : Erling Strand.
Alle kommentarer eller spørsmål om denne web skal sendes til Webmaster
Sist oppdatert 07 May 2002 15:48:37.