Project Hessdalen logo
HESSDALEN
Holtålen kommune
Landskapsbilder
Kart
Overnatting
Omvisning/Guidetur
Reisebeskrivelse
3D kart
 
FENOMENET
Bilder
Film
Utseende
Observasjoner siste år
Observasjoner tidligere år
Teorier
 
PROSJEKTET
Siste nytt
Artikler
Rapport fra 1984
Prosjektets historie
Foredrag
Prosjektet i TV
   ... radio
   ... aviser
   ... tidsskrifter
 
MÅLESTASJONEN
Live TV - cam1
Live TV - cam2 (NW)
Live TV - cam3 (SW)

Live radar

Alarmer

Bilder 2020
Bilder 2019
Bilder 2018
Bilder 2017
Bilder 2016
Bilder 2015
Bilder 2014
Bilder 2013
Bilder 2011
Bilder 2003
Bilder 2002
Bilder 2001
Bilder 2000
Bilder 1999
Bilder 1998

GCP

Været
Været på Skarvan
Flytrafikk

Teknisk beskrivelse
Lokalisering

 
PERSONER
Studentgrupper
Studentrapporter
 
ANNET
Hvordan bli sponsor
Linker
 
Antall treff på denne web
Tilbake til startsiden
 
   
Hessdalen Automatiske Målestasjon (AMS) - (2)

det neste system det forrige system

Den første del av Hessdalen AMS system 2, ble satt i drift i slutten av Juli 2001. Den ble utvidet med en værstasjon i 2002, og et nytt sort-hvitt kamera og PC i 2003. I 2001 ble det også montert en mast for de nye kameraene og radar.

Kort beskrivelse av virkemåten til første del i system 2.
Svakheten til det første systemet var at det ikke var mulig å vite avstanden til det som ble registrert. Dessuten var det ønskelig med et nærbilde av fenomenet.

System 2 ble innstallert med en "to-kamera" datamaskin. Til denne datamaskinen ble det koblet til to kameraer, Cam1 og Cam2. Denne gang ble det brukt fargekameraer. Disse var plassert med 171 meters mellomrom. Med to kameraer kan man beregne avstanden. I datamaskinen gikk det et program som tok bilde fra begge kameraene, hvert sekund. Hvis det ble registrert et lysfenomen i begge kameraene samtidig, ble alle video-opptagerene startet, avstand beregnet og skrevet inn på alarmbildene, retningen ble målt og sendt over til "pan-tilt" datamaskinen, og tilslutt ble alarmbildene overført til denne web. Etter ca. 15 sekunder stoppet video-opptaket.

"Pan-tilt" datamaskinens hovedoppgave var å styre retningen på pan-tilt maskinen slik at den pekte mot fenomenet. Dette startet den med såsnart den fikk info om retning fra to-kamera maskinen. På pan-tilt enheten var det montert et kamera med zoom linse. Dette kamera var koblet til "pan-tilt" datamaskinen, som tok et alarmbilde såsnart pan-tilt enheten hadde truffet målet. Et annet kamera var montert slik at den så radarskjermen. Såsnart retningsinfo kom fra "to-kamera" maskinen, tok dette radar-kameraet 5 bilder med 2 sekunders mellomrom. Differansen mellom hvert av disse bildene ble fargelagt og lagt oppå radarbildet. På den måten ville man kunne følge bevegelsen til fenomenet på radaren. Både alarmbildet fra zoom-kameraet og radarbildet ble overført til denne web.

Ved installasjonen av første del av system 2 oppdaget vi at det på radarskjermen var det mye "støy". Det var signaler som kom og gikk hele tiden. Det var så mye at radarbildene ikke ville gi holdbare data. Vi la derfor aldri ut disse radarbildene på web. Vi angret da på at vi hadde kjøpt den billigste radaren vi fant. Hadde vi hatt midler nok ville vi ha valgt en radar med god nok kvalitet.

Hessdalen AMS, system 2

Kort beskrivelse av virkemåten til andre del i system 2.
System 2 ble utvidet i 2002 med to nye datamaskiner. En PC som målte og overførte værdata til denne web, og en ELFO PC som hele tiden målte og analyserte lavfrekvente elektromagnetiske signaler.

ELFO PC'en virket slik at hvis et "unormalt" elektromagnetisk signal dukket opp, i VLF området, ville det bli tatt et bilde av kurveforløpet, som ble overført til denne web. Programsystem var basert på "kunstig intellingens". For at den skulle fungere tilfredstillende måtte alle "kjente" signaler eksistere i en database. Disse måtte først kartlegges og lagres. Dette store kartleggings-arbeidet er ikke blitt gjort. Derfor ble aldri disse signalene offentliggjort på web.

Vær-PC'en målte både temperatur, vindretning, vindhastighet og trykk. Dessuten ble fluxgate magnetometeret tilkoblet denne PC. Denne gang ble programsystemet for magnetometeret laget slik at det også skulle detektere, og overføre magnetiske pulsasjoner. Været ble målt i henhold til en bestemt prosedyre. Alle data fra denne PC ble overført til denne web hver time.

Hessdalen AMS, system 2, del 2

Kort beskrivelse av virkemåten til tredje del i system 2.
System 2 ble utvidet enda engang. Sommeren 2003 ble en ny PC, med et nytt sort-hvitt kamera innstallert. Det skulle være erstatteren for det systemet som var i SGI maskinen, fra system 1. Programsystemet i SGI maskinen hadde nemlig vært utmerket til å fange hurtige lysglimt. To-kamerasystemet klarte ikke å registrere disse hurtige lysglimtene. Årsaken var at programsystemet brukte for lang tid på å ta et bilde fra et kamera. Når det hadde lest inn bilde fra Cam1, leste det bilde fra Cam2. Tidsforskjellen mellom disse to bildene var så lang at lysglimtet hadde forsvunnet. Vi fant ut at vi fortsatt måtte ha et system som klarte å registrere disse hurtige lysglimtene. I tillegg til å ha det samme programsystemet som i SGI maskinen, valgte vi et sort-hvitt kamera med ekstrem go følsomhet.

Til denne PC tilkoblet vi også et nytt magnetometer. Denne kunne måle absoluttverdien av (jordens) magnetfelt, og eventuelle forandringer i dette.

Hessdalen AMS, system 2, del 3

 The location of the two cameras
Lokaliseringen av de to kameraene i to-kamerasystemet.

Hessdalen AMS
Hessdalen AMS, sommer 2001


Copyright ©2000 Project Hessdalen. Ansvarlig webmaster : Erling Strand.
Alle henvendelser om denne tjenesten rettes til Webmaster
Sist oppdatert 16 November 2017 10:09:16.

eng-flagg